Internal PR. Postaw na pracowników!

Fundamenty współczesnego rozumienia działania zwanego PR wewnętrzny (internal PR) zostały położone przez brytyjską spółkę Railtrack w 1997 roku. Zdecydowała się ona przeznaczyć 730 tys. funtów na poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami oraz wyjaśnienia im celów i strategii przedsiębiorstwa.

 

Badania przeprowadzone po zakończeniu projektu przyniosły zaskakujące wyniki. Ponad 90% pracowników w znaczący sposób usprawniło pracę z poszczególnymi oddziałami, ponad 80% zrozumiało cele firmy i zaczęło się z nimi utożsamiać. Choć finalnie spółka przestała zarządzać infrastrukturą kolejową Wielkiej Brytanii, jej doświadczenia z zakresu wewnętrznego PR stały się źródłem inspiracji dla przedsiębiorstw z licznych krajów świata, a wypracowany w 1997 roku model wielokrotnie powtarzano, ponieważ przynosił wymierne korzyści.

Na czym polega PR wewnętrzny?
Jest to długofalowe i zaplanowane działanie skierowane do pracowników przedsiębiorstwa. Ma na celu zwiększyć wiedzę kadr o firmie, jej celach, planach, produktach, strategii, sytuacji rynkowej, strukturze zatrudnienia i wszelkich innych aspektach niezbędnych do wykonywania obowiązków pracowniczych. PR wewnętrzny ugruntowuje lojalność zatrudnionych, ich motywacje i przywiązanie do pracodawcy. W niektórych przedsiębiorstwach analogiczne działania agencje PR kierują również do rodzin pracowników lub ich przyjaciół oraz najbliższego otoczenia firmy: inwestorów, rady nadzorczej, głównych akcjonariuszy.

Skuteczne kampanie PR wewnętrznego nie odbywają się „jednostronnie”, ale w formie dialogu. Agencje marketingowe regularnie badają poziom zadowolenia pracowników danej organizacji, analizują zgłoszone przez nich sugestie, np. w zakresie ulepszenia procesów, czy podziału obowiązków. Filarem PR wewnętrznego jest faktyczna troska o kadry: godziwe wynagrodzenie, równe traktowanie, przyjazna atmosfera.

Wymierne korzyści z inwestycji w PR wewnętrzny
Przedsiębiorstwa przeznaczają spore środki na internal PR, ponieważ inwestycja zwraca się wielokrotnie. Nasza agencja PR współpracowała w tym zakresie z wieloma firmami. Nasi Klienci wśród najważniejszych korzyści wymienili: zmniejszenie rotacji, lepszą obsługę klienta, zwiększenie lojalności, motywacji i wydajności pracowników, poprawę wizerunku firmy i jej promocję.

  • Im większa wiedza pracownika o firmie, jej produktach, celach i projektach, tym lepsze decyzje podejmie podczas wykonywania codziennych obowiązków. Dobrze poinformowani pracownicy mogą stać się cennym źródłem inspiracji dla zespołu zarządzającego. Wiele pomysłów na udoskonalenie działań firmy wychodzi od pracowników.

  • PR wewnętrzny daje wiedzę umożliwiającą lepszą, skuteczniejszą i sprawniejszą obsługę klientów, a tym samym zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.

  • Pracownicy, zaangażowani pracownicy mogą stać się ambasadorami firmy. Polecać jej usługi lub produkty przyjaciołom, znajomym, rodzinie. Budować pozytywną opinię o marce, co przyniesie równie wymierne efekty jak kampanie reklamowe.

  • Z badań Harvard Business School wynika, że ponad 70% kryzysowych sytuacji komunikacyjnych w firmach zostało spowodowane przez byłych lub obecnych pracowników przedsiębiorstwa. Niezadowolenie kadr może powodować trudne do naprawienia szkody wizerunkowe, których można uniknąć.

  • PR wewnętrzny pozwala pracownikom lepiej zrozumieć cele firmy oraz ich miejsce w strukturze przedsiębiorstwa. Osoby znające mechanizmy i przyczyny poszczególnych działań są bardziej zmotywowane do pracy.

  • Konflikty w zespole pracowniczym nie tylko utrudniają i opóźniają realizację projektów, ale w skrajnych przypadkach mogą ją sparaliżować. Zgrany zespół to znacznie mniejsze ryzyko nieporozumień, opóźnień i sytuacji, które narażą pracodawcę na niepotrzebne straty.

  • Rotacja pracowników zawsze wiąże się z kosztami, wynikającymi z konieczności przeprowadzenia rekrutacji, wdrożenia i przeszkolenia nowej osoby, „zawieszenia” lub spowolnienia projektów, koordynowanych przez odchodzącego pracownika. Troska o zatrudnionych i sprawnie prowadzony PR wewnętrzny wzmacnia zadowolenie kadry oraz identyfikację z firmą, co w znaczący sposób przekłada się na dłuższy staż pracy ugruntowany lojalnością.

  • Zmiany w organizacji skutkują niezadowoleniem części kadry lub obawami o jutro. PR wewnętrzny pozwala łagodnie przeprowadzić pracowników przez proces adaptacyjny, co usprawnia działanie przedsiębiorstwa i zmniejsza rotację.

  • PR wewnętrzny buduje pozytywny wizerunek pracodawcy (employer branding), co ma istotny wpływ w procesach rekrutacyjnych i przyciąga do przedsiębiorstwa najlepszych, dostępnych na rynku ekspertów.

Dnia lis 15, 2021

Facebook

Archiwum

Tagi

Vivaldi
KeyK Project Poleca Blog
Era „post cookies”.

Pliki cookie, popularnie zwane „ciasteczka” są powszechnie znane, ale nie każdy wie, jak wielkie mają znaczenie dla właścicieli witryn internetowych. HTTP Cookie to najprościej mówiąc mechanizm zapamiętywania danych, oparty na przepływie informacji pomiędzy stroną internetową i przeglądarką.

Więcej
Czy public relations jest również dla małych firm?

W latach dziewięćdziesiątych panowało powszechne przekonanie, wedle którego kampanie public relations oznaczały milionowe budżety, gigantyczne nakłady i tym samym przeznaczone były wyłącznie dla ogromnych korporacji, które było na to stać.

Więcej
Zapraszamy na Bloga

Adres korespondencyjny:

KeyK Project Marketing&Media
ul. Chwarznieńska 158A
81-601 Gdynia
tel. 58 351 31 11
tel.kom. 660 78 47 38

Siedziba firmy:

TRITUM Business Park
Al. Zwycięstwa 241/12
81-521 Gdynia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KeyK Project z siedzibą w Gdyni przekazanych przeze mnie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych" (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 926 t.j. z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że jestem uprawniony(a) do dostępu do swoich danych i ich poprawiania, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Mam prawo ją cofnąć w dowolnym momencie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną. Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest KeyK Project z siedzibą w Gdyni. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.
Powrót